Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

Warlubie, dnia 25 października 2018 r.

ROA.II.526.1.2018

Organizacje pozarządowe i podmioty

działające w sferze pożytku publicznego

na terenie Gminy Warlubie

         Uprzejmie informuję, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2019 roku.

          Przygotowany został wstępny projekt Programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego działających na rzecz Gminy Warlubie. Przedstawiony Program jest wersją roboczą, która w toku konsultacji będzie ulegała zmianie, dotyczy to w szczególności zakresu zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji oraz form współpracy.

         Wszelkie propozycje, uwagi i opinie należy zgłaszać drogą pocztową, elektroniczną lub składać osobiście w Urzędzie Gminy w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, w pok. nr 22, tel.: 52 38 00 524, faks:   52 33 26 054, e-mail: radagminy[at]warlubie[dot]pl , gmina[at]warlubie[dot]pl w okresie od 5 listopada 2018 r. do 19 listopada 2018 r.

          Serdecznie zapraszam do czynnego udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy

Krzysztof Michalak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian