Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

 Warlubie, dnia 14 października 2014 r.

 

Organizacje pozarządowe i podmioty

działające w sferze pożytku publicznego

na terenie Gminy Warlubie

 

Uprzejmie informuję, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2015 r.

Przygotowany został wstępny projekt Programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego działających na rzecz Gminy Warlubie. Przedstawiony Program jest wersją roboczą, która w toku konsultacji będzie ulegała zmianie, dotyczy to w szczególności zakresu zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji oraz form współpracy.

Wszelkie propozycje, uwagi i opinie należy zgłaszać drogą pocztową, elektroniczną lub składać osobiście w Urzędzie Gminy w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, w biurze Rady Gminy, pok. nr 18, tel.: 52 3800524, faks: 52 3326054, e-mail: radagminy[at]warlubie[dot]pl. w okresie od 22.10.2014 r. do 4.11.2014 r.

Serdecznie zapraszam do czynnego udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian