Informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian