Informacja o sesji – 25 października 2016 r. (wtorek), godz. 12:00

INFORMACJA

W dniu 25 października 2016 r. (wtorek) o godz. 1200, w sali narad w Urzędzie Gminy w Warlubiu ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Warlubie.  Serdecznie zapraszam.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.

 5. Składanie wniosków i zapytań przez radnych.

 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji.

 7. Sprawozdanie z działalności SPZOZ Gminnej Przychodni za okres 8 miesięcy 2016 r.

 8. Informacja Kierownika ZUK odnośnie przygotowań do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Warlubie.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 r.

 10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 11. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.

 12. Odpowiedź na wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.

 13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan


UZUPEŁNIENIE

Uzupełnienie do porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy:

– jako punkt 9a – Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z trzech drzew pomnikowych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Informacje

Rejestr zmian