Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

I N F O R M A C J A

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

do przeprowadzenia przedterminowych wyborów Wójta Gminy Warlubie

z terenu Gminy Warlubie

W DNIU GŁOSOWANIA 13 czerwca 2021 r.

ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ

o godz. 600

Lokale wyborcze czynne będą

od godz. 700 do godz. 2100

Informacje

Rejestr zmian