Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

I N F O R M A C J A

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

Nr 4 w BZOWIE

do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie

W DNIU GŁOSOWANIA 13 czerwca 2021 r.

ROZPOCZYNA PRACĘ

o godz. 600

Lokal wyborczy czynny będzie

od godz. 700 do godz. 2100

Informacje

Rejestr zmian