Informacja o czasowym zamknięciu drogi powiatowej (droga powiatowa nr 1204C Jaszczerek-granica Woj. Lipinki- Dąbrowa, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1205C (przez miejscowość Lipinki) do skrzyżowania z byłą drogą wojewódzką nr 238, a obecnie drogą powiatową nr 1048C (w Rybnie))

Warlubie, dnia 06.07.2018 r.

Nasz znak: IGOŚ.720.15.1.2018

 

INFORMACJA

O CZASOWYM ZAMKNIĘCIU DROGI POWIATOWEJ

Wójt Gminy Warlubie na podstawie pisma Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp.z.o.o. w Świeciu znak: PBDiM-21/280/18 z dnia 05.07.2018 r. uprzejmie informuje mieszkańców miejscowości Lipinki oraz pozostałych mieszkańców i użytkowników drogi, że w dniach od 7 lipca 2018 do 9 lipca 2018 roku w godzinach od 700 do 1700 z uwagi na przebudowę, droga powiatowa nr 1204C Jaszczerek-granica Woj. Lipinki- Dąbrowa, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1205C (przez miejscowość Lipinki) do skrzyżowania z byłą drogą wojewódzką nr 238, a obecnie drogą powiatową nr 1048C ( w Rybnie) będzie zamknięty i nie będzie możliwości przejazdu.

W związku z powyższym wystąpią w tym rejonie miejscowe utrudnienia w ruchu lokalnym na powyżej wymienionych drogach, za które w imieniu wykonawcy i własnym uprzejmie przepraszamy.

W przypadku zaistniałej konieczności przeprowadzenia wyjaśnień lub ustaleń dodatkowych dotyczących zamknięcia tego odcinka drogi, należy kontaktować się z:

  1. kierownikiem budowy ze strony wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.z.o.o. Pan. Tomasz Hołody tel. 781771739;
  2. ze strony Inwestora z Powiatowym Zarządem Dróg w Świeciu tel. 52-5683223, 52-5683229.

Dojazd do wsi Lipinki w dniach 7-8 lipiec 2018r. będzie zapewniony od strony miejscowości  Krzewiny, natomiast w dniu 10 lipca 2018r. dojazd zapewniony od strony miejscowości Rybno.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Proponowany plan objazdu:
Proponowany plan objazdu (wersja pdf)

Informacje

Rejestr zmian