Rada Gminy - Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna (Kadencja 2014 - 2018)

Informacje

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
1. Opracowanie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r. i przedstawienie Radzie Gminy do zatwierdzenia. 2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Opracowanie opinii na temat wykonania budżetu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta. 3. Opiniowanie projektów uchwał przedstawianych przez Wójta, komisje Rady oraz grupy radnych. 4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 5. Opiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych oraz projektu budżetu na 2016 rok. 6. Podsumowanie działalności Komisji za 2015 r.Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
1. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 r., m.in. związanych z budową Strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny w Warlubiu – kwiecień/maj 2015 r. 2. Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych – kwiecień 2015 r. 3. Kontrola realizacji zadań związanych z zasiłkami celowymi i pomocą w naturze - wrzesień 2015 r. 4. Kontrola realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok – październik 2015 r.

Skład

Przewodnicząca

Maria Mazur

członek

Wiesław Menard

członek

Bogumił Lubiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>