Wykaz jednostek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu

Adres:

Dworcowa 15 86-160 Warlubie

telefon:

52 38 00 531

e-mail:

gops@warlubie.pl

Stanowiska

- KIEROWNIK Justyna Kamińska - GŁÓWNA KSIĘGOWA Katarzyna Eckert 52 38 00 518 - STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY Joanna Wiśniewska 52 38 00 534 - STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY Ilona Cyms 52 38 00 534 - PRACOWNIK SOCJALNY Joanna Buchaj 52 38 00 531 - STARSZY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Marzanna Wall 52 38 00 537 - STARSZY REFERENT DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Barbara Bigus 52 38 00 537 - POMOC ADMINISTRACYJNA Wioleta Bojanowska 52 38 00 537 - ASYSTENT RODZINY Angelika Pastusiak

Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną na podstawie uchwały Nr XII/57/90 Gminnej Rady Narodowej w Warlubiu z dnia 5.04.1990 r.

Pierwszy statut został przyjęty uchwałą Zarządu Gminy Warlubie Nr 3/90 z dnia 13.12.1990 r.

Aktualny statut GOPS został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/92/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu

Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w działaniach mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb.W celu realizacji zadań wynikających z ustaw Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ośrodek jest finansowany ze środków własnych gminy, ze środków z budżetu państwa, ze środków pochodzących z funduszy europejskich i darowizn.

W strukturze organizacyjnej GOPS działają świetlice środowiskowe w Lipinkach i w Wielkim Komorsku.

Rodzina 500 Plus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Świetlica środowiskowa w Wielkim Komorsku

ul.Nowska A, 86-160 Warlubie
Prowadząca: Celestyna Wacławek
poniedziałek - piątek 13:00 – 17:00
W czasie godzin świetlicowych można korzystać z miejscowej biblioteki, dokonywać zwrotów i wypożyczeń książek oraz korzystać z księgozbioru podręcznego.

Świetlica środowiskowa w Lipinkach

Prowadząca: Izabela Piątek poniedziałek-piątek 13:00 – 17:00
W czasie godzin świetlicowych można korzystać z miejscowej biblioteki, dokonywać zwrotów i wypożyczeń książek oraz korzystać z księgozbioru podręcznego.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>