Wykaz jednostek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu

Adres:

Dworcowa 15 86-160 Warlubie

telefon:

52 38 00 531

e-mail:

gops@warlubie.pl

Stanowiska

KIEROWNIK Justyna Kamińska STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY Joanna Wiśniewska 52 38 00 534 STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY Ilona Cyms 52 38 00 534 STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY Joanna Buchaj 52 38 00 531 SAMODZIELNY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Marzanna Wall 52 38 00 537 STARSZY REFERENT DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Barbara Bigus 52 38 00 537 REFERENT DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Magdalena Salewska 52 38 00 537 REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH Wioleta Bojanowska 52 38 00 537 SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I ARCHIWUM Urszula Olszewska 52 38 00 532 ASYSTENT RODZINY Michał Bucki

Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną na podstawie uchwały Nr XII/57/90 Gminnej Rady Narodowej w Warlubiu z dnia 5.04.1990 r.

Pierwszy statut został przyjęty uchwałą Zarządu Gminy Warlubie Nr 3/90 z dnia 13.12.1990 r.

Aktualny statut GOPS został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/92/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu

Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w działaniach mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb.W celu realizacji zadań wynikających z ustaw Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ośrodek jest finansowany ze środków własnych gminy, ze środków z budżetu państwa, ze środków pochodzących z funduszy europejskich i darowizn.

W strukturze organizacyjnej GOPS działają świetlice środowiskowe w Lipinkach i w Wielkim Komorsku.

Klub Senior+

Zaproszenie do Klubu Senior+

Rodzina 500 Plus

Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Dobry Start

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Świetlica środowiskowa w Wielkim Komorsku

ul.Nowska A, 86-160 Warlubie
Prowadząca: Celestyna Wacławek
poniedziałek - piątek 13:00 – 17:00
W czasie godzin świetlicowych można korzystać z miejscowej biblioteki, dokonywać zwrotów i wypożyczeń książek oraz korzystać z księgozbioru podręcznego.

Świetlica środowiskowa w Lipinkach

Prowadząca: Izabela Piontek poniedziałek-piątek 13:00 – 17:00
W czasie godzin świetlicowych można korzystać z miejscowej biblioteki, dokonywać zwrotów i wypożyczeń książek oraz korzystać z księgozbioru podręcznego.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>