Zarządzenia 2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 93/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” Szczegóły
Artykuł 22.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 92/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 91/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy Warlubie na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 17.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 90/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu Szczegóły
Artykuł 15.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 89/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 10.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 88/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu Szczegóły
Artykuł 09.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 87/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 września 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na zasadzie kontynuacji nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie, działka nr 86 obręb Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 86/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 85/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 06.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 84/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 09 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury otwarcia ofert w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Warlubie Szczegóły