Zarządzenia 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 9/2020 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 8/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Warlubie w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 5/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach podczas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 4/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 3/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, jak też dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2020/2021 Szczegóły