Zarządzenia 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.10.2020 ZARZĄDZENIE NR 87/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Zarządzenie nr 86 Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 ZARZĄDZENIE NR 80/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 ZARZĄDZENIE NR 84/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2020/2021 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 ZARZĄDZENIE NR 83/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 ZARZĄDZENIE NR 85/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 82/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy Warlubie na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 81/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2020 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych w 2020 roku Szczegóły