Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 11/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy rekrutacyjnych do oddziałów przedszkolnych i szkół Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Warlubie przeznaczonych do wynajmu Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, jak też dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 7/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 5/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły