Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany skladu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 42/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie gminy Warlubie za 2018r. Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 40/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie za 2018r. Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029. Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029. Szczegóły