Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 24/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 23/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2019 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie za 2018 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 25.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 18/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły