Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 73/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 września 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy Warlubie na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2019 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 67/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w kasie gminy Warlubie, sposobu jej przeprowadzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 66/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły