Zarządzenia 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 94/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 93/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 92/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 91/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 90/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 89/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „KOBRA 19” Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 88/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 86/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 85/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2019/2020 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie Szczegóły