Zarządzenia 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 66/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 października 2017 r. w sprawie udziału w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „WISŁA-17″ Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 65/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 63/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 62/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 września 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Warlubie. Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 61/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Warlubie na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 59/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów o zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez opiekunów Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, umożliwiającej realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r. Szczegóły