Zarządzenia 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach podczas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 ZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 15/4, obręb Płochocin i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 47, obręb Buśnia i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 26/9, obręb Warlubie i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły