Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 82/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy Warlubie na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 81/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2020 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 77/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 76/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 75/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku podczas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 74/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 73/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu postępowań przetargowych na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie” Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 72/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok. Szczegóły