Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 57/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 56/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 55/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 113/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 54/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 53/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 51/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły