Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 2022 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.09.2021 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” Szczegóły