Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 2021 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.09.2021 Zlecenie zadań w trybie uproszczonym na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 09.03.2021 Zlecenie zadań w trybie konkursowym na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 UCHWAŁA NR XXI/193/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” Szczegóły
Artykuł 20.11.2020 SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” Szczegóły
Artykuł 07.10.2020 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” Szczegóły