Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 2020 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.08.2020 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2020 rok (II ogłoszenie) Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 Zlecenie zadań w trybie uproszczonym na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Program współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Szczegóły