Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 2017 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2020 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zlecanie zadań w trybie uproszczonym – 2017 rok Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2017 rok Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok Szczegóły