Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 2015 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.09.2016 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Zlecanie zadań w trybie uproszczonym – 2015 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2015 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok Szczegóły