Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2019 Zlecanie zadań w trybie uproszczonym – 2019 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2019 rok Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.10.2017 Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zlecanie zadań w trybie uproszczonym – 2017 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Szczegóły