Uchwały 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.05.2021 UCHWAŁA NR XXVII/218/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 23.12.2020 UCHWAŁA NR XXIII/198/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Artykuł 23.12.2020 UCHWAŁA NR XXIII/197/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 UCHWAŁA NR XXI/196/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Dragacz w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 UCHWAŁA NR XXI/195/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Nowe w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 UCHWAŁA NR XXI/194/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 UCHWAŁA NR XXI/193/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 UCHWAŁA NR XXI/192/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 UCHWAŁA NR XXI/191/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 UCHWAŁA NR XXI/190/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły