Uchwały 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2019 UCHWAŁA NR IX/65/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 UCHWAŁA NR IX/64/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 UCHWAŁA NR IX/62/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca zapisy uchwały nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Warlubie, Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/60/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/59/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie jako członka zwyczajnego do Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do Lokalnej Organizacji Turystycznej „KOCIEWIE”. Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/57/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029 Szczegóły