Uchwały 2018-2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/51/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Warlubie na lata 2019-2022 Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 UCHWAŁA NR VII/50/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Gminy Warlubie, ustalenia ich składów osobowych i określenia zakresu działania stałych komisji Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/48/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w roku 2019 wspólnej inwestycji z Lasami Państwowymi z Nadleśnictwem Osie Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Warlubie Szczegóły