Uchwały 2018-2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania diet przez radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 UCHWAŁA NR IV/28/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2018-2027 Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 UCHWAŁA NR IV/27/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Gminy Warlubie, ustalenia ich składów osobowych i określenia zakresu działania stałych komisji Szczegóły