Uchwały 2018-2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.04.2020 UCHWAŁA NR XVI/150/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miejscowości Komorsk Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 UCHWAŁA NR XVI/149/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Warlubie przy drodze wojewódzkiej nr 214 Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 UCHWAŁA NR XVI/148/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 UCHWAŁA NR XVI/147/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 UCHWAŁA NR XVI/146/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 UCHWAŁA NR XIV/145/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Warlubie na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 UCHWAŁA NR XVI/144/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030. Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 UCHWAŁA NR XVI/143/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/142/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 UCHWAŁA NR XV/141/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Szczegóły