Uchwały 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/171/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/170/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad, trybu i rodzajów przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/168/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/167/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/166/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zajęcia stanowiska na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 17 stycznia 2017 r. na uchwałę Nr XXVI/153/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Warlubie wniesionego przez Stowarzyszenie Niezależnych Mieszkańców dla Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/165/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/164/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/163/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/162/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły