Uchwały 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.07.2016 Uchwała Nr XVIII/92/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Uchwała Nr XVIII/91/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew pomnikowych na terenie Nadleśnictwa Osie Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Uchwała Nr XVIII/90/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVIII/89/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVIII/88/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVIII/87/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVIII/86/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2016 roku” Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVIII/85/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVII/84/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XVII/83/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2016 r. Szczegóły