Uchwały 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/101/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/100/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/99/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/98/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/97/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016–2027 Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/95/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 UCHWAŁA NR XIX/94/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Uchwała Nr XVIII/93/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Warlubie Szczegóły