Uchwały 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/143/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/141/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/140/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/138/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016–2027. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/137/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r. Szczegóły
Artykuł 28.10.2016 UCHWAŁA NR XXIV/136/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z trzech drzew pomnikowych w alei przydrożnej przy ulicy Bąkowskiej w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 28.10.2016 UCHWAŁA NR XXIV/135/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r. Szczegóły
Artykuł 05.10.2016 UCHWAŁA NR XXIII/134/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 05.10.2016 UCHWAŁA NR XXIII/133/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Bzowo Szczegóły