Uchwały 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.12.2016 UCHWAŁA NR XXVI/153/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.12.2016 UCHWAŁA NR XXVI/152/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 21.12.2016 UCHWAŁA NR XXVI/151/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Szczegóły
Artykuł 21.12.2016 UCHWAŁA NR XXVI/150/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Warlubie na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 21.12.2016 UCHWAŁA NR XXVI/149/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących właśność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.12.2016 UCHWAŁA NR XXVI/148/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie” Szczegóły
Artykuł 21.12.2016 UCHWAŁA NR XXVI/147/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026. Szczegóły
Artykuł 21.12.2016 UCHWAŁA NR XXVI/146/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/145/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/144/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale o podziale gminy Warlubie na stałe obwody głosowania Szczegóły