Uchwały 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/66/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/65/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/64/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/63/2015 z dnia 26.11.2015 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/62/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIII/61/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIII/60/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIII/59/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIII/58/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIII/57/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły