Uchwały 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XV/76/2015 z dnia 18.12.2015 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Wielki Komorsk na lata 2015-2023 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XV/75/2015 z dnia 18.12.2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XV/74/2015 z dnia 18.12.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie emisji obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XV/73/2015 z dnia 18.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015-2026 Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XV/72/2015 z dnia 18.12.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/71/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/70/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/69/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/68/2015 z dnia 26.11.2015 r.w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr XIV/67/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej Szczegóły