Uchwały 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/142/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/8/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/7/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipinki Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/6/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/5/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr II/4/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr I/3/14 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr I/2/14 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr I/1/14 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Szczegóły