Uchwały 2014-2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/210/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/209/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/208/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/207/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/206/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/205/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Socjalno – Bytowej Rady Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/204/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych i określenia zakresu ich działania Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/203/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Osiny” Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/202/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia, należności i zobowiązań Zespołu Szkół w Warlubiu przekształconego w Publiczną Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/201/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie Szczegóły