Uchwały 2014-2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/172/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stop zagrożeniu zdrowia i życia Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/297/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/296/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/295/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 UCHWAŁA NR XVIII/294/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/293/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 UCHWAŁA NR XLVII/292/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 UCHWAŁA NR XLVII/291/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 UCHWAŁA NR XLVII/290/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 UCHWAŁA NR XLVI/289/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie Szczegóły