Uchwały 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIV/276/14 z dnia 31.03.14 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIV/275/14 z dnia 31.03.14 r.w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIV/274/14 z dnia 31.03.2014 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/273/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/272/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/271/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/270/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy rosnącego w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/269/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zasad, trybu i rodzaju przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/268/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie przystąpienia do projektu Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXXIII/267/14 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania Szczegóły