Uchwały 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/286/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2025 Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/285/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/284/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. GOKPiR w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/283/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/282/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/281/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/280/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIV/279/14 z dnia 31.03.14 r.w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla sołtysów sołectw Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIV/278/14 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXIV/277/14 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 r. Szczegóły