Uchwały 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/296/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/295/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie uchwalenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/294/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXVI/293/14 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/292/14 z dnia 29.05.2014 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej” Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/291/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/290/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miedzno” Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/289/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Warlubie porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/288/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego – budowa sieci kanalizacyjnej w Bzowie Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr XXXV/287/14 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego – budowa ścieżki rowerowej Lipinki-Rybno Szczegóły