Uchwały 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/124/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie przejęcia nieruchomości od PKP Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/123/12 z dnia 30.04.12 r. o pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/122/12 z dnia 30.04.12 r. o przystąpieniu do projektu dot. przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/121/12 z dnia 30.04.12 r.w sprawie tygodniowego wymiaru godzin dla pedagoga, psychologa, logopedy Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/120/12 z dnia 30.04.12 r.w sprawie ustalenia opałat za świadczenia oddziałów przedszkolnych Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/119/12 z dnia 30.04.12 r.w spr.wyznaczenia podmiotu do spraw pieczy zastępczej i wspierania rodziny Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/118/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy za 2011r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/117/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 r. GOKPiR Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/116/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 r. Gm. Biblioteki Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/115/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 r. Zakładu Usług Komunalnych Szczegóły