Uchwały 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVII/134/12 z dnia 12.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/133/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie zmian we wynagrodzeniu Wójta Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/132/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie zmiany do uchwały – Niebieska Linia Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/131/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie zmian we Wieloletniej Prognozie Finansowej Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/130/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/129/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2011 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVI/128/12 z dnia 28.05.12 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr/XV/127 12 z dnia 30.04.12 r. wprowadzająca zmiane do regulaminu dofinansowania utylizacji azbestu Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/126/12 z dnia 30.04.12 r.w sprawie sprawozdania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XV/125/12 z dnia 30.04.12 r. w sprawie insygniów władzy dla Wójta i Przewodniczącego Rady Szczegóły