Uchwały 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/144/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/143/12 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVIII/142/12 z dnia 5.09.12 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVIII/141/12 z dnia 5.09.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVIII/140/12 z dnia 5.09.12 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Lipinki Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVIII/139/12 z dnia 5.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVII/138/12 z dnia 12.07.12 r. w sprawie pokrycia straty SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVII/137/12 z dnia 12.07.12 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVII/136/12 z dnia 12.07.12 r. w sprawie nadania Statutu SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XVII/135/12 z dnia 12.07.12 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Szczegóły