Uchwały 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/154/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie podziału Gminy Warlubie na okręgi wyborcze Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/153/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu Rady Społecznej SPZOZ Gminnej Przychodni Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/152/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie nadania statutu SPZOZ Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/151/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Komorsku Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/150/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji projektu – zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/149/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie egulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012 w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/148/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/147/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/146/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Uchwała Nr XIX/145/12 z dnia 27.09.12 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli Szczegóły