Uchwały 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/174/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF na lata 2012-2018 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/173/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/172/12 z dnia 22.11.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania budowy chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Bąkowskiej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/171/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/170/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/169/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/168/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/167/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/166/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XX/165/12 z dnia 22.11.12 r. w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. Szczegóły