Uchwały 2012

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/184/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej w Płochocinie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/183/12 z dnia 19.12.12 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/182/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/181/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/180/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/179/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za odpady i stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/178/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/177/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2013 rok Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/176/12 z dnia 19.12.12 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018 Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Uchwała Nr XXI/175/12 z dnia 19.12.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły