Uchwały 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/23/11 z dnia 2.02.11.r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/22/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/21/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/20/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie podatku od nieruchomości oraz w sprawie wzorów formularzy podatkowych Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/19/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/18/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Uchwała Nr IV/17/11 z dnia 2.02.11 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 Szczegóły