Uchwały 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/33/11 z dnia 31.03.11 r. wprowadzająca zmiany w uchwale w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/32/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krusze na lata 2011-2017 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/31/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bąkowo na lata 2011-2017 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/30/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Płochocin na lata 2011-2017 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/29/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza” Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/28/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/27/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie przejęcia przez Gminę Warlubie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/26/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/25/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr V/24/11 z dnia 31.03.11 r. w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce ewidencyjnej nr 191, przy ulicy Bąkowskiej w miejscowości Warlubie” Szczegóły