Uchwały 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/53/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/52/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/51/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/50/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/49/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/48/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2010 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/47/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2010 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VI/46/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Buśnia Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VI/45/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VI/44/11 z dnia 12.05.11 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Warlubie oraz dalszego z nimi postępowania Szczegóły