Uchwały 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VIII/63/11 z dnia 18.08.11 r. w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławnika Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VIII/62/11 z dnia 18.08.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VIII/61/11 z dnia 18.08.11 r. w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez Powiat Świecki na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/60/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie przyjęcia ramowego programu działania Rady Gminy na kadencję 2010-2014 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/59/11 z dnia 16.06.11 r. wprowadzająca zmiany w uchwale o przekazaniu w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie połozonych w Bzowie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/58/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/57/11 z dnia 16.06.11 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/56/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „SALUTARIS” Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/55/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VII/54/11 z dnia 16.06.11 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły